Fundacja Mamma Mia

Wspieramy dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka w ich wędrówce przez życie. Stwarzamy dodatkowe możliwości rozwoju, rehabilitacji i edukacji poprzez warsztaty, zabawę, obozy, szkolenia. Stwarzamy możliwości integracji i wymiany doświadczeń osób, które podjęły się pełnego wyzwań zadania byciem rodzicem zastępczym.


NASI PARTNERZY